Het belang van de Kroon

Het belang van de Kroon

De Rege heeft een vrijwel absolute macht, maar zeker geen absolute vrijheid.
Orswald: wat een onzin.
Het idee van een koning is toch juist
dat hij wel een absolute macht en vrijheid heeft

De rol van de Rege is om een nastreefbaar ideaal neer te zetten, maar om tegelijkertijd ook een onaantastbare autoriteit over de inwoners van Brokund te zijn. Dit is alleen mogelijk als de Rege haar eigen menselijkheid opgeeft en zich volledig overgeeft aan haar functie.

Lang niet alle kandidaten die meedoen aan Drizhe Grendhi realiseren zich dit. Na dit eerste ritueel volgt een lang proces waarin de nieuwe Rege het belang van de Kroon leert. Mijn rol, als adviseur van de Kroon, is om de nieuwe Rege achter de schermen te begeleiden en haar functie te leren begrijpen.
Orswald: Ik ben het simpelweg niet eens met Edera

Dit boek is bedoeld voor de volgende generatie adviseurs. Zeker niet voor het grote publiek, die alleen van de Rege zouden moeten zien wie zij hoort te zijn.

[Veel pagina’s zijn beklad of uit het boek gescheurd door Orswald.]

Het belang van de Kroon

Stibnal Pankteinor Pankteinor