Stibnal

Stibnal is één van de vijf grote gebieden rondom Olumpos. Het grenst in het noordwesten aan Brokund en in het zuiden aan Dandanan. Het land heeft een oppervlakte van ongeveer 282600 vierkante km.

Het land vereert voornamelijk Marech en de eigenschappen die hij uitdraagt. De inwoners hechten veel waarde aan eer en strijdkracht.

De zeven provincies van het land worden bestuurd door Raden en van elke provincieraad wordt een lid als afgevaardigde gestuurd naar de hoofdstad Stibren, waar ze in een Hoge Raad het hele land besturen.

Stibnal

Stibnal Pankteinor Pankteinor