Dovdokae

De Dovdokae zijn de Godachtigen van de wereld. De legendes vertellen dat ze wonen in Olumpos, maar dat ze vroeger daadwerkelijk ronddwaalden door de landen. Het moment dat de Dovdokae zich terugtrokken naar hun huidige verblijfplaats is het moment dat de mensachtige rassen de machtigste volken werden in de vijf gebieden en dit moment staat bekend als het begin van de jaartelling van deze Era.

Er zijn vijf Dovdokae die nu over de vijf landen waken: Marech, Lyssa, Danan, Eshelt en de Dood (ook wel Idrile Grenthi genoemd).

Dovdokae

Stibnal Pankteinor Pankteinor