Brokundi Hofetiquette

Rangorde en aanspreekvormen
De Rege (koningin/koning) is de hoogste autoriteit in Brokund. De alleenheerser dient aangesproken te worden met ‘Uw goddelijke majesteit’ of de meer archaïsche vorm “Regime dovi nuni”. De familie van de Rege wordt aangesproken met “Uw naastheid aan goddelijkheid”, of “Olebe dovimeni nuni”.

Koningin Volis Ornothion III is aangetreden in 1772 IZ. Zij volgde haar moeder Perla Ornothion II op, die kort daarvoor was overleden.

Orswald: Branis Hart regeert sinds 1789 over Brokund.

Rege
Regime dovi nuni / uw goddelijke majesteit

Koninginsfamilie
Olebe dovimeni nuni / Uw naastheid aan goddelijkheid

Successie Regi
Als een Rege overlijdt dan wordt het opvolgingsproces in gang gezet. Iedereen mag meedoen aan het opvolgingsritueel, maar in de praktijk zijn het alleen leden van de adellijke families die hieraan meedoen. De familie van de Rege dragen het lichaam over aan de nieuwe kandidaten, die vervolgens het lichaam naar haar laatste rustplek brengen in het Ugadegrendhe. Wat er in het Ugadegrendhe precies gebeurt is onbekend. Er wordt een beslissing gemaakt en de nieuwe Rege komt als eerste naar buiten, één voor één gevolgd door alle overgebleven kandidaten.

Orswald: De aanstelling is voor het leven. Kan dat niet ook in Stibnal?

Overige nobiliteit
Onder de Rege staan de Dogen. Deze hoge nobelmensen regeren ieder over hun eigen provincie, maar onder de absolute autoriteit van de Rege. Er bestaat een ongeschreven rangorde onder de Dogenfamilies, waarbij de families die regeren over de provincies die grenzen aan Dan Regi een hogere status hebben. De Rege voegt Dan Regi toe aan het territorium van zijn familie, wat voor een grote competitie voor de troon zorgt.

Dogenfamilies

Ornothion
De Ornothions zijn de natuurlijke heersers in Brokund. De Rege komt meestal uit deze familie. Brokund vaart het best bij een sterke Rege en deze komen nu eenmaal het vaakst voort uit de Ornothions. De landen van de Ornothions liggen ten noorden van Bol.

Bindon
De Bindons regeren naast de Ornothions het meest. Voor Perla Ornothion waren er twee Bindon Regen, Lovis IV en Regina II. De Bindons zijn rijk geworden door de handelsbelasting die zij handhaven op de handel met Stibnal. Hun territorium ligt ten oosten van Bol.

Lethelan
De Lethelans is een Elvenfamilie. Hun provincie, ten westen van Bol, huisvest de grootste zilvermijnen in Brokund en er wonen de beste zilver- en ijzersmeden van het land. Er komt bij elk successieritueel wel een Lathelani kandidaat naar voren, maar het gebeurt niet vaak dat deze kandidaat vervolgens de troon bestijgt.

Hart
De Harten hebben een belangrijke taak die hen een hoge status verleent. Zij bewaken de grens met het gevaarlijke Vilcranar op de enige plek waar er geen groot gebergte tussen de twee landen zit. Deze status zorgt ervoor dat zij altijd meedingen voor de troon, maar in de afgelopen tweehonderd jaar is het maar één keer gebeurd dat er een Hart op de troon terecht is gekomen. Ze zijn simpelweg te druk met hun dagelijkse taak. Één opvallend ding over de Harten. Het gerucht gaat dat zij op een gegeven moment hebben voortgeplant met Orcs om de fysieke kwaliteiten in hun bloedlijn te versterken.
Orswald: En nu is er dus een tweede Hart Rege.

De drie resterende Dogenfamilies (Gizuïn, Mirra en Sondar) beheren de noordelijke provincies van Brokund. De enige familie die ooit op de troon heeft gezeten zijn de Sondars en eigenlijk is iedereen het erover eens dat dat een toevalstreffer was. In hun eigen provincies hebben de families veel macht en ze worden uiteraard voor alle officiële bijeenkomsten in Bol uitgenodigd, maar in de landelijke politiek spelen ze duidelijk een kleinere rol.

Aanspreekvormen

Dogen
Regime mudi nuni / uw aardse majesteit

Dogenfamilie
Olebe regimeni nuni / uw naastheid aan majesteit

De aanspreekvormen voor de Dogen reflecteren de relatie die zij hebben met de Rege. De aanduiding ‘aards’ lijkt niet per se een veneratie van de functie van de Dogen. Dat is opzettelijk. Het functie van deze term is om de Dogen eraan te herinneren dat zij ondergeschikt zijn aan de Rege.

Evenementen aan het hof
Er zijn altijd veel evenementen aan het hof. Elke gelegenheid heeft een eigen etiquette, maar er is een aantal elementen die voor elk evenement gelden.

De belangrijkste feestdag in Brokund is het ritueel van de dood (Drizhe Grendhi). Drizhe Grendhi vindt plaats op de eerste dag van het nieuwe jaar, dus op 01-1Z.
Op deze dag krijgen alle inwoners van Brokund de kans om persoonlijk met de Rege te spreken en hun dank te betuigen of ongenoegen uit te spreken. Volgend uit de Goddelijke Wet is dit ook de enige dag dat de Rege ongestraft gedood mag worden. Dit betekent dat de Rege zich in een erg kwetsbare situatie begeeft en normaliter is er erg veel bewaking aanwezig op deze dag. Links en rechts van de Rege zijn in ieder geval twee Koloss te vinden, die de laatste van veel (ook onbekende) veiligheidsmaatregelen vormen.
Gepaste kledij voor het ritueel van de dood is traditioneel zwart-wit kostuum met decoresse en ceremoniële bewapening.
Orswald: Koloss? Wat zijn dat?
Orswald, later: Schrijf naar Idrile Golosemi om te kijken of ik er ook één kan krijgen!

Elke week worden er gala’s gehouden in het publiekspaleis in Bol. De Rege is niet altijd aanwezig, maar de afgezanten van de Dogenfamilies gebruiken deze gala’s voor hun politieke relaties te onderhouden, allianties te smeden, maar vooral om hun eigen aanzien (vaak ten koste van anderen) te verhogen.
Gepaste kledij voor de gala’s is traditioneel wit kostuum zonder decoresse en geen bewapening.

Algemene etiquette
Een algemeen advies voor internationale vertegenwoordigers. Alles is afhankelijk van de rangorde en de politieke autoriteit die je afdwingt. De adel in Brokund zet veel spionnen in om zoveel mogelijk over elkaar te weten te komen. Internationale vertegenwoordigers kunnen er vanuit gaan dat de andere aanwezigen op een gala goed op de hoogte zijn van de achtergrond van alle personen op het gala.
Let op! De adelijkheid zal altijd proberen om hun autoriteit over de anderen te benadrukken. Dit zorgt ervoor dat een neerbuigende houding de norm is. Complimenten worden juist gebruikt om als een waarschuwing om aan te geven dat je op je plaats moet blijven.

Geschiedenis van Regen Brokundi
1772 – Volis Ornothion III (ad)
1759 – Perla Ornothion II (ad)
1730 – Lovis Bindon IV (on)
1719 – Regina Bindon II (ad)
1701 – Volis Ornothion I (ad)
1693 – Lans Lethelan VIII (on)
1687 – Onar Ornothion VI (on)
1673 – Lana Lethelan IX (ad)
1662 – Rung Bindon IV (on)
1654 – Tir Hart (ad)
1652 – Don Sondar II (on)
1625 – Rada Ornothion IX (ad)
1612 – Rada Ornothion VII (ad)
1606 – Devon Bindon III (on)
1578 – Rada Ornothion V (ad)

Brokundi Hofetiquette

Stibnal Pankteinor Pankteinor