Stibnal

De Krachtbron aan de top

De groep begint door hun voorraden heen te raken, maar er is nog een lange weg te gaan tot de top van Marech’s Zetel. Faaz ziet kort het gezicht van Lyssa voor zich, maar ze is vertrokken van pijn en kan het visioen niet lang standhouden. Het enige wat zij tegen Faaz kan zeggen is “ga niet verder”. De groep overlegt wat ze gaan doen, maar besluiten uiteindelijk toch verder naar boven te gaan (mede dankzij het gevoel dat Marech in Akke’s vruchtbare baarmoeder teweegbrengt). Na een kleine zoektocht vonden ze weer een trap die ze verder naar boven kon brengen. Het werd snel duidelijk dat de Troglodytes waar ze tegen gevochten hadden ook via deze trap gekomen zijn: overal zijn sporen zichtbaar van een grote stam Trog’s die blijkbaar hier in de Zetel woont. Na een stuk de trap op te zijn gelopen wordt de stam ook gespot. Ongeveer 75 troglodytes zijn een ritueel aan het uitvoeren. In het midden van de groep staat een erg grote Trog die de focus van het ritueel lijkt te zijn.

De Power of Purple neemt de verstandige beslissing om deze groep niet te confronteren en sluipt verder omhoog. Met enig geklungel lukt het ze om een paar magische drankjes te drinken en Moryc en Faaz sterken weer een beetje aan.

Hoe hoger ze komen, hoe meer sporen ze zijn van een strijd die heeft plaatsgevonden tussen de Troglodytes en een groep spinnen. Uiteindelijk komt de trap uit in een ruimte waar de groep deze spinnen ook tegen het lijf loopt. In dit gevecht blijken niet de vijanden, maar juist de leden van de groep zelf het grootste gevaar: Moryc en Alvyn slagen er in om met hun spreuken Akke te beroven van het bewustzijn. Akke neemt dit de twee magiërs niet in dank af en stelt ze een ultimatum. Als zij nog één keer bewust en opzettelijk een bondgenoot beschadigen met hun spreuken dan belooft zij de groep te verlaten.

Nu de groep spinnen de doorgang niet meer belemmert stormen de Troglodytes meteen weer naar boven. Zij willen, net als de groep, de bovenkant van het gebouw bereiken. De lift die ze naar boven kan brengen is bezaaid met grote rotsblokken. Moryc neemt de taak op zich om de lift vrij te maken terwijl de rest probeert de Troglodytes tegen te houden. Vlak voordat de lift omhoog kan gaan bewegen stormt de enorme Trog die de focus was van het ritueel op Akke en Faaz af. Met een woeste haal van zijn zwaardknuppel slaat hij Akke achteruit. Daarna wordt Faaz door een schaduwarm van hetzelfde monster ook achteruit geslagen. De groep maakt zich snel klaar om op de lift te springen en zodra Moryc het laatste rotsblok van de lift afduwt springen ze er allemaal op, naar de bovenste verdieping van de toren.

Die verdieping bestaat uit één grote ruimte met ramen aan alle kanten. Deze ramen zijn in eerste instantie verduisterd met luiken, dus Faaz besluit om er twee te openen. Hij kijkt uit het derde raam aan de westzijde van het gebouw en hoort het geluid van een wegvliegende uil. Vervolgens loopt hij naar de andere kant van het gebouw en opent daar de vierde set luiken. Nu kan hij de uil ook zien vliegen. De vogel doet hem erg denken aan de uil die Anthe Mintie vergezelde in de sprookjesboeken die hij als kleine Dragonborn graag las.

In de grote ruimte is ook een trap die naar het dak van Marech’s Zetel leidt. Na lange tijd in het donker te hebben rondgelopen is het daglicht erg fel. Langzaamaan wennen de ogen aan het licht en het eerste wat zij zien is een enorme opengebarsten drakenschedel.

Als ze eenmaal gewend zijn aan het licht zien ze niet alleen een drakenschedel, maar ook de rest van het skelet. Verder staat er nog een boom, die door de naden van de daktegels heen gegroeid is. Akke gaat de boom bekijken en ziet dan een glinstering op de hoek van het gebouw. Ze zet een stap in die richting en ineens verandert de grond waar ze op liep in een bed van goudstukken en andere kleine gouden voorwerpen. Ze roept naar de anderen en pakt een goudstuk op. Faaz snelt zich naar haar zijde en graait klauwenvol goudstukken. Dan horen ze een luide, diepe stem die zegt: “dat is niet van jullie”.

De stoere helden schrikken hier een beetje van, en schrikken een heleboel als vervolgens een heuse draak voor hun ogen op het dak landt. De draak lijkt de groep gelukkig geen kwaad te willen doen en stelt zichzelf voor als Gralzhadan. De helden en de draak hebben een lang gesprek waarin een aantal dingen aan het licht komen. Gralzhadan is 1500 jaar geleden gedood door Argana, die vervolgens zijn kracht in zichzelf heeft opgenomen. Deze drakenmagie heeft haar in essentie onsterfelijk gemaakt en zij heeft sindsdien onder invloed van “de Schaduw” een groot effect gehad op de wereld.

Gralzhadan toont Faaz uit dat echte draken zelf ook onsterfelijk zijn. Dit doet hij door Faaz op zijn voorhoofd aan te raken met een lange klauw, waardoor er in Faaz een kennis ontstaat over Draken die hij niet van zijn Dragonbornfamilie geleerd heeft. Dat niet alleen, ook worden zijn grijze, stenige schubben verandert in gladde paarse schubben.
Ook Avez laat nog even van zich horen.

Faaz begrijpt nu dat toen Argana het vorige lichaam van Gralzhadan doodde, er in zijn hersenpan een ei ontstond waar zijn huidige lichaam in begon te groeien. Toen zijn lichaam er niet meer in paste barstte hij uit zijn oude schedel en de afgelopen 1500 jaar is hij langzaam verder gegroeid tot zijn huidige formaat.

Dit betekent dat Gralzhadan erg oud is. Hij spreekt over de Dovdokae als oude vrienden, die net zo gewoon waren als Faaz en Akke nu zijn.

Gralzhadan vertelt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor alle schade die Argana aan de wereld heeft toegebracht en vraagt of de power of purple hem wil bijstaan in zijn strijd tegen “de Schaduw”. Wat deze schaduw precies is blijft een beetje onduidelijk. De Schaduw kan mensen beïnvloeden en ze reduceren tot hun meest simpele lusten. Daarnaast is de Schaduw erg bekwaam in mensen het gevoel geven dat ze juist bezig zijn terwijl ze eigenlijk juist verder en verder afdwalen van wat ze daadwerkelijk willen.

Akke, Moryc en Faaz accepteren het aanbod van Gralzhadan maar al te graag. Alvyn wil niet afdwalen van zijn echte doel, namelijk de reünie met zijn broertje.

Om bij deze belangrijke opdracht te helpen geeft Gralzhadan Moryc de kracht om de invloed van schaduw te zien. Hiervoor verwijdert hij Moryc’s rechteroog en vervangt het met een oog dat gemaakt is van hetzelfde materiaal als een Blauwe Wens. De groep vermoedt dat dit materiaal dus eigenlijk pure magie is in materiele vorm. De speer van Akke krijgt een blauwe gloed om de punt en Alvyn krijgt een mantel die zijn de vorm van zijn gestalte licht vervormt en verstoort.

Wat al deze geschenken precies doen is nog niet duidelijk, maar de groep voelt dat zij goed gewapend zullen beginnen aan de strijd tegen de schaduw.

View
De trappen van Marechs Zetel

Toen Moryc Flamepaw zijn hondsdolheid weer te boven was werd hij wakker in een leeg huis. Zijn scherpe neus wist hem eerst naar de Zherede Golidhi te leiden, waar een behulpzame wachter hem vertelde dat Morycs kompanen daar de vorige dag een groot gevecht hadden gewonnen. Akke, Alvyn Mayberry en Faaz Stonescale hadden alledrie een Certificaat van Bekwaamheid ontvangen van Vechtmeester Lavende, waardoor zij mee mochten doen aan de schermutselingen in de arena.

Moryc besloot deze Lavende op te zoeken om te vragen of hij weet waar zijn vrienden zich bevinden. De Meester zag in Moryc een pupil aan wie hij veel kon leren. De wilde, roekeloze manier van vechten die Moryc gebruikt is volgens Lavende zijn zwakte. Hij wilde Moryc laten zien dat niet alle gevechten de dood als resultaat hoeven te hebben.
Hij deed dit door Moryc te dwingen een gevecht te verliezen. De andere leerlingen kregen de opdracht om de Gnoll te vernederen, om het verlies van het gevecht goed in te wrijven. Van alle kanten werd Moryc beledigd met zinnen als: “Kijk hoe die staat de kwijlen, z’n tong is te groot voor z’n mond” en "Je hele familie was zwak en jij bent de zwakste”.

Uiteindelijk werd het Moryc te veel en hij smeekte om het verbale (en inmiddels ook fysieke) geweld op te laten houden. Dit was natuurlijk precies waar Lavende op wachtte de mishandelingen stopten direct. Lavende vroeg Moryc of hij verloren had en liet Moryc inzien dat verlies niet altijd het einde van de wereld is. Moryc leek de les te begrijpen en greep Lavende’s uitnodiging om bij hem verder te trainen gretig aan.

Toen werd het echt tijd om Akke, Alvyn en Faaz te vinden. Op de Smol Markt pikte de warlock de geur van zijn maten weer op en volgde het spoor naar een ondergronds grottenstelsel. De weg die de anderen afgelegd hadden leek volstrekt willekeurig. Uiteindelijk kwam Moryc in een grote ondergrondse zaal waar talloze kleine tunneltjes in uitkwamen. Het geurspoor was er nog steeds en leidde Moryc één van deze tunnels in.
Zo kwam de getemperde Moryc aan bij de voet van Marechs Zetel, waar hij zijn drie vrienden vond die rustig aan het lezen waren in “”/wikis/Verhalen%20van%20Bael%20de%20Bard/new" class=“create-wiki-page-link”>Verhalen van Bael de Bard", “”/wikis/De%20belastingadministratie%20van%20Stibren%20in%20de%20zaai-%20en%20groeiseizoenen%20van%201793%20IZ/new" class=“create-wiki-page-link”>De belastingadministratie van Stibren in de zaai- en groeiseizoenen van 1793 IZ" en “Het Ritueel van Tranquiliteit”.

Nu de groep weer compleet was besloten ze om de trap die Marechs Zetel in leidde te nemen. Alvyn koesterde hoop om daar zijn broertje Whaldeau/Ian te vinden, maar zij waren ook uitgedaagd door de Minotauri Morituri om de schermutseling die zij in de Zherede hadden uitgevochten nog eens over te doen.

Nadat zij een stuk omhoog waren gegaan kwamen ze uit in een smalle gang. De trap die verderop weer verder ging was geblokkeerd door een kleine instorting. Aan zowel de linker als de rechterkant van de gang waren deuren en Moryc voelde vanuit zijn onderbuik een sterke aantrekkingskracht naar de linkerdeur. Dit leidde hem naar een kist waar ze een bericht van Argana in aantroffen. Op dat moment werd Moryc besprongen door een kleine Gelatinous Cube, maar daar wist de groep snel mee af te rekenen. Na deze korte strijd hoorden zij wel ineens een hoop lawaai uit de andere deur komen. Ze gingen snel kijken wat er daar aan de hand was en liepen de Minotauri Morituri tegen het lijf, dit keer onder leiding van een enorme, angstaanjagende Minotaurus met een bijl die er uit zag alsof hij gemaakt was voor onthoofdingen.

Moryc en Faaz, stoer en onbevangen als zij beiden kunnen zijn, stormden op de vijand af, maar positioneerden zichzelf daarmee vlak voor een afgrond. De Minotauri maakten hier meteen gebruik van door ze met een harde schokgolf over de rand te duwen. Alvyn en Akke probeerden zich staande te houden terwijl Faaz en Moryc weer naar boven probeerden te komen en de Minotauri probeerden verwoest om door hun linie te breken.
Weer trokken de Minotauri echter aan het kortste eind. Toen alleen de woeste leider nog overeind stond greep Moryc hem met een duistere hand van magie en gooide hem in dezelfde afgrond waar hij zelf eerder in gevallen was. De grote bijl viel op de grond en werd vervolgens door de groep meegenomen.

Nu de rust een klein beetje was teruggekeerd gingen ze aan de slag met het vertalen van het bericht van Argana. Langzamerhand worden Alvyn en Moryc steeds beter in het begrijpen van Evran en ook dit bericht werd ontcijferd. Uiteindelijk bleek er te staan:

“Ik heb kracht nodig. Sinds ik mij heb losgemaakt van Idrile Grendhi voel ik me steeds zwakker worden. De magie die hij gebruikt heeft om mij terug te brengen van de dood neemt langzaam af. Er is niet veel meer over. Als ik me goed concentreer kan ik grote bronnen van kracht in mijn buurt waarnemen en als ik het goed heb is er een grote krachtbron bovenop dit gebouw. Ik heb een aantal ideeën over hoe ik kracht uit een externe bron in mijzelf op kan nemen.
Deze woorden zijn in metaal geschreven omdat alleen metaal niet lijkt te veranderen
~Argana”

Dit vond de groep natuurlijk uiterst interessant en ze besloten hun weg naar boven te vervolgen. Dit bracht ze in een grote ruimte die in tweeën gesplitst was door een grote afgrond. Het was hier pikdonker. Moryc deed een vlam in zijn hand ontwaken, maar hierdoor werd de groep gezien door een groep Tieflings die zich aan de andere kant van de afgrond bevonden. De Power of Purple werd meteen belaagd door vuurballen en projectielen en moesten snel proberen zich naar de andere kant te verplaatsen. Op weg naar de andere kant zagen zij ook nog een gedode Troglodyte, die door dezelfde vuurballen en projectielen te grazen leek genomen.
Aan de andere kant van de ruimte vonden ze een houten rek dat als brug over de kloof geplaatst kon worden. Het was niet een heel stevige constructie en Alvyn werd gekozen om de brug te testen. Dit lukte, dus Moryc volgde ook. Faaz en Akke twijfelden over wie de derde persoon zou zijn die de afgrond zou oversteken en uiteindelijk was het Akke die als laatste achterbleef, nadat Faaz de brug had doen instorten. Vanaf de andere kant werd haar een touw toegeworpen en ze in plaats van te proberen over de afgrond heen te springen liet Akke zich rustig de afgrond in vallen. Aan de andere kant probeerden Faaz, Moryc en Alvyn haar omhoog te trekken, maar dit ging volledig mis. Alvyn moest met zijn psionische krachten ingrijpen om Akke van een dodelijke val te besparen.

Nu ze zich eenmaal aan de zelfde kant van de afgrond bevonden als de Tieflings ging de groep snel aan de slag. Er werd hard gevochten en de groep vuuraanbiddende Tieflings werden één voor één gedood.
Na het gevecht graaien meteen de grijpgrage handjes van de vier avonturiers door de zakken van hun vermoorde vijanden en wordt de omgeving zorgvuldig doorzocht om geen enkel goudstuk te vergeten. Deze gierigheid werd dit keer beloond met een misselijkmakende zak rottend vlees, waar Moryc toch even doorheen wilde gaan. In een achterkamertje vonden ze toch nog de beloning waar ze naar op zoek waren en bleek dat het gespeur in alle zakken, hoekjes en kieren eigenlijk helemaal niet nodig is.

Hun rust bleek van korte duur, want aan de kant van de kamer waar zij binnen waren gekomen stroomde nu een horde Troglodytes naar binnen. Zonder brug naar de overkant zat er niets anders op voor Faaz om met een heroïsche sprong weer terug over de afgrond te springen en de troglodytes allemaal naar zich toe te trekken. Twee van de Trog’s probeerden Faaz en Moryc zoveel mogelijk te verzwakken. Een donkere rook vloog door de ruimte en materialiseerde voor de neus van Akke, Alvyn en Moryc. De adem van deze Enorme Troglodyte versufte Moryc, die nog steeds een beetje misselijk was van de zak met vlees waar hij in was gedoken. Hij wist zichzelf snel genoeg te herpakken om te zien dat Faaz, aan de andere kant van de afgrond, werd overweldigd door een viertal vijanden. Deze vijanden stonden zo mooi op een kluitje dat Moryc het niet kon laten om ze met een enorme vuurbal allemaal te vernietigen, maar hij bracht daardoor ook aanzienlijke schade toe aan het bewusteloze lichaam van Faaz.

Akke kon het lijden van Faaz niet langer aanzien en sprong in haar zware harnas over dezelfde afgrond als de Dragonborn eerder had gedaan. Zij wist hem snel te bereiken en met haar helende handen wreef ze over de wonden van Faaz.
Moryc en Alvyn deden hun uiterste best om af te rekenen met de Schaduw Trog en uiteindelijk werd ook dit monster door Moryc gedood.

De vier beginnen in te zien dat het geen gemakkelijke klim is om de top van Marechs Zetel te bereiken, maar ze houden moed en trekken door.

View
Op bezoek bij Els

Whaldeau heeft de Power of Purple gevraagd om een nieuwe bewoner van zijn buurt te leren kennen. De groep ontmoet Els, een bijzondere Shifter die vanuit het oosten Stibren in is gekomen. Els blijkt erg openhartig en stelt snel voor om samen op avontuur te gaan. De Power of Purple is niet zo goed van vertrouwen als Els, maar omdat Whaldeau het van ze gevraagd heeft besluiten ze toch Els mee te nemen.

Els blijkt een aanhanger van The Silver Faith te zijn, wat Akke duidelijk lastig vindt. Aan de andere kant blijkt Els erg bekwaam te zijn in de genezingskunst, wat Akke’s terughoudendheid een beetje verminderde.

Nadat iedereen zich had voorgesteld hoorden ze dat de marktlieden van de Smol Markt hun koopwaar hadden uitgestald en begonnen aan te prijzen. Een van deze verkopers, Dak, verkocht veel zilveren spullen. Els herkende een scherf van een zilveren plaat als een Goddelijke Scherf. Dak wist gelukkig niet wat een bijzonder voorwerp het was en de groep kocht de Scherf voor een spotprijs. Dak kon ze ook nog vertellen dat hij het reliek gekocht had van Namar, die in het 16e woont.
De groep wilde graag weten waar Namar de Scherf gevonden had, dus haastten ze zich naar het 16e. Namar was nergens te vinden, maar vlak voor de groep hun zoektocht wilde stopzetten sprak een jong meisje hen aan. Tes bleek de vriendin te zijn van Namar en ze had al een week niet meer van hem gehoord. Zij wist echter wel dat hij vaak Marech’s Zetel in sluipt om waardevolle dingen te stelen en is bang dat hij dat nu weer heeft gedaan.

De groep neemt dezelfde ingang als Namar en sluipt succesvol langs alle bewakers. Op de eerste verdieping stapt Faaz in een klodder slijm en even later vinden ze de helft van het lichaam van Namar. Vlak daarna worden Alvyn’s vermoedens bevestigd. Een grote gelatinous cube valt op hem en houdt hem vast. Alvyn voelt meteen hoe zijn vlees door het monster verteerd wordt. De andere helden reageren gelukkig snel en vallen aan. Twee kleinere kubussen sluiten de gang aan de andere kant af, maar de Power of Purple weet ze te overmeesteren. Ze vinden een enorme Goddelijke Scherf die meer vertelt over het ontstaan van het zilveren geloof. Deze nieuwe informatie bevestigt wat Els al vermoedde: haar geloof was nooit bedoeld als gewelddadig, al is dat wel hoe de meeste volgelingen dat nu zien.

Verderop stuitte de groep op een bebloede tafel. Ze vermoedden dat Orswald Stiberborn op deze tafel Norola Witnagel vermoord heeft. Moryc rook een bloedspoor en volgde het naar het verstopte lichaam van het dode Raadslid. Moryc brak haar vinger af om zo haar gouden zegelring mee te kunnen nemen.

Nadat ze weer uit Marech’s Zetel weggeslopen waren zei Els dat ze graag terug zou willen naar haar familie. Ze wilde de nieuwe informatie van de Goddelijke Scherf graag met ze delen. Op weg naar haar dorp kwamen ze langs het Oostfort waar Els het land ook in was gekomen en waar ze vrienden was geworden met bewaker Donnie. De kapitein van het fort vertelde ze dat Donnie op expeditie was naar het oosten en er dus nu niet was. De helden bleven een nachtje slapen bij het fort, maar werden midden in de nacht gewekt door een schreeuwende woesteling.

Valten Hamerhand was gekomen om te vertellen dat hij de volgende dag het fort aan zou vallen. Heldhaftig als ze zijn bood de Power of Purple aan de kapitein te helpen bij het weerstaan van de aanval. Toen Valten opnieuw bij het fort kwam had hij een Bint en ruim een dozijn wilde krijgers bij zich, waaronder de familie van Els. Els schrok zich een hoedje een begon meteen te roepen dat ze niet aan moesten vallen. Els’ vader probeerde haar subtiel te laten weten dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, maar het duurde een poosje voordat Els doorhad wat hij bedoelde. Intussen werd er overal om hen heen gevochten en het leek een verloren zaak toen de Bint de toren in sprong. Alvyn wist hem er gelukkig vanaf te smijten. Toen Els eenmaal begreep wat haar vader van plan was gooide ze met Goddelijke kracht Valten en de Bint naar haar familie, die op dat moment hun plan openbaarden. Ze sloegen woest en hard in op Valten en Els sprong van het fort af om er een eind aan te maken. De slag om het fort werd gewonnen zonder slachtoffers en Els en haar familie waren herenigd.

View
Een kleine verrassing

De Power of Purple is aangekomen in Stibren en is meteen aan het werk gegaan. Pan heeft ontdekt waar Orswald Stiberborn woont en de groep besluit in zijn huis in het Eerste in te breken. Ze wisten alle bewakers met hulp van Alvyn slim te ontwijken. Eenmaal binnen vonden ze een dagboek waarin Orswald zijn leven gedetailleerd heeft bijgehouden. Zo ontdekten de helden dat hij twee mensen vermoord heeft: Joseph Pentorum, ook bekend als Purperklauw en Norola Witnagel.

Alvyn kreeg vervolgens een klein briefje in zijn hand gedrukt, waarin hem verzocht werd om naar de Smol Markt te gaan. Zijn metgezellen mochten mee, maar alleen als Alvyn ze onder controle kon houden.

Smol Markt bleek een kleine markt te zijn die dient als verzamelplaats voor allerlei minderheden in de stad. Ze zagen Gnomes, Halflings, Dwergen en andere minder bekende rassen. Het briefje leidde ze naar een ondergrondse tunnel, waar de Power of Purple in het donker tegen een enorme gestalte aanliepen. Met wat meer licht herkenden Alvyn de grauwe, bleke huid van een Fomorian en hij werd overvallen door angst. Faaz en Moryc begrepen de paniek van Alvyn niet helemaal en Moryc gedroeg zich zoals hij altijd doet. Al snel bleek dat een kleine Gnoom, Whaldeau, de fomorian compleet onder zijn controle had. Whaldeau is het broertje van Alvyn, maar inmiddels ook de leider van de ondergrondse bende die opkomt voor de minderheden in de stad.

Moryc bleef stoer doen, dus die kreeg een opdonder van de Fomorian.

View
Aankomst in de hoofdstad
een bruine tocht

Vlak nadat de Power of Purple hun reis naar Stibren was begonnen kwamen ze alweer in de problemen. Faaz hoorde een aNGSTSCHReeuw en ging samen met Moryc kijken wat er aan de hand was. Ze zagen drie Lagedidh! Twee Gevelrung stonden met hun harde hoofd te dreigen naar twee mannen die in het nauw waren gedreven. Iets verder van de mannen af stond een nog grotere Gengdhez. Moryc slaakte een kreet, hard genoeg om de twee achtergebleven avonturiers snel te doen komen.

De Lagedidh wachtten echter geen moment. Een woest gevecht brak uit en Faaz en Moryc werden hard aangepakt. Gelukkig sprong een Tiefling uit het niets het slagveld op en gebruikte zijn kruisboog om in de buurt van de Lagedidh te schieten. Deze afleiding duurde precies lang genoeg en Akke en Alvyn kwamen tevoorschijn. Zoals het de moedige paladijn betaamt rende zij meteen af op het grootste monster dat zij zag. Alvyn deed ook precies wat van hem werd verwacht en hij verstopte zich met behulp van zijn mentale krachten.

De een na de andere Purpelier werd neergeslagen maar met elkaars hulp, en die van de Tiefling, wisten ze uiteindelijk toch de grote hagedissen te verslaan. Na het gevecht volgde een broodnodig voorstelrondje waarin de Tiefling die Agamemnon bleek te heten cadeautjes uitdeelde. De twee in het nauw gedreven mannen hadden iets te veel hooi op hun vork genomen in hun zoektocht naar glorie. Ze accepteerden graag het aanbod van de Power of Purple om samen weer terug te reizen naar Stibren.

Een heerlijke maaltijd van Lagedidhtestikels volgde, maar het vlees bleek niet helemaal in orde. De volgende ochtend was iedereen aan de schijterij. Behalve Faaz want die was te bang om het vlees te proberen. Gelukkig wist Agamemnon wel een plantje dat zou kunnen helpen tegen de bruine stroom ellende die iedereen produceerde en ging dat snel zoeken. Maar hij kwam niet terug. De Power of Purple bleef vier uur wachten tot zij besloten dat ze hem misschien moesten gaan zoeken. Tot ieders verbazing werd Alvyn dit maal aangewezen om sporen te gaan zoeken. De kleine schijtlijster (nu letterlijk en figuurlijk) vond een plek in het bos waar was gevochten. Hij snelde zich terug naar de groep en met zijn allen gingen zij Agamemnons ontvoerder achterna.

Toen ze de ontvoerder hadden ingehaald bleek dit een vrouw uit Brokund in zwart met witte kleren. Ze stelde zich voor als Garge Reegi. Deze Garge zag in dat zij een gevecht tegen de bonte ploeg rouwdouwers niet kon winnen en besloot haar opdracht op dat moment te voltooien. Ze stak een ijzeren pin door de oogkas van Agamemnon en penetreerde zijn hersenen. Vervolgens gaf ze zicht over aan de groep.

Faaz besloot dat hij haar toch stom vond en gebruikte het mes dat hij van Agamemnon cadeau had gekregen om de halsslagader van de Brokundi door te snijden. Ze stierf aan zijn voeten.

De rest van de reis was rustig en ging voorspoedig. Alvyn en Moryc leerden allerlei nieuwe rituelen uit Neefri’s rituelenboek.

Toen ze in Stibren aankwamen was er een nieuw probleem: waar ging de groep verblijven?
Ze besloten naar een makelaar te gaan die verschillende opties aan de groep aanbood. Een huis kopen is natuurlijk niet iets waar je meteen over beslist en de keus werd grondig besproken en overlegd. Uiteindelijk kreeg de makelaar zijn zin en besloot de Power of Purple om het duurste huis dat te koop was aan te schaffen. Van de 475 goudstukken die zij daarvoor moesten betalen kon de groep 250 zelf bij elkaar leggen. Het resterende bedrag werd gefinancierd met behulp van een hypotheek met een afkoopsom van 275 goudstukken.

De helden zijn nu, op de 21ste dag van de eerste oogstmaand, op weg om hun aankoop voor de eerste keer te bekijken.

View
De slag om the Pit

Het moment was eindelijk daar. De strijdmachten van Oreenos en die van de Sons of Marech stonden tegenover elkaar. De eerste paar dagen waren de twee legers goed aan elkaar gewaagd en beide kanten verloren veel manschappen. Als er bij een schermutseling aanvoerders aanwezig waren dan werd de strijd meteen heftiger. Uiteindelijk wist de Power of Purple – de nieuwe naam van de groep helden – de Doden steeds verder terug te dringen. Dit probeerden ze zo snel mogelijk te doen, want de naderende Engel toonde voor niemand compassie: de enkele eenheid die niet op tijd was weggevlucht werd genadeloos verwoest.

Nadat beide legers vrijwel helemaal waren uitgeput begon het laatste gevecht, de strijd tussen de helden van Steenpost en Oreenos en zijn metgezellen. De wijk waar dit gevecht zou plaatsvinden was in eerste instantie stil en verlaten. De vier gingen op zoek naar hun tegenstander en verspreidden zich over de kaart. Oreenos en zijn soldaten hoopten hier al op en sloten de verdeelde avonturiers zo goed als mogelijk in. Toch werd al snel duidelijk dat de normale krijgers van de Doden niet opgewassen waren tegen de krachten van Moryc en companen. Toen uiteindelijk alleen de leiders van de twee facties nog tegenover elkaar stonden voelden zij alleen een grote schok en ontploffing en de gebouwen om hen heen stortten in elkaar. De Engel had het strijdtoneel betreden.

De strijd werd duidelijk urgenter toen duidelijk werd dat de Engel zijn zoektoch naar Oreenos bijna had volbracht en Alvyn zette een krachtig offensief op tegen de Rov. Deze werd van het slagveld weggeslingerd en sloeg hard tegen de grond.

Terwijl de Engel steeds dichter naderde kwam ook Karkrov weer terug. Hij had Gaspard Thorboo opgehaald en samen sprongen zij in de strijd. Karkrov’s doel was duidelijk: hij was hier om Oreenos terug te halen naar zijn gevangenis. Tussen hem en de Dovdoka stond alleen nog Vorit, maar die werd met een enkele beet van zijn bovenlichaam ontdaan. Tegelijkertijd zag Faaz een opening in de verdediging van Kallista en haalde direct uit met zijn zwaard. Het hoofd van de duistere tovenares rolde over de grond, terwijl Faaz in een flits naast Oreenos verscheen. De Dragonborn viel aan en sloeg de gevloerde godheid naar achter, recht in de muil van Karkrov.

De bewaker had zijn prijs en sleepte hem snel terug naar het gat in de grond. De Engel nam dit waar en stopte zijn verwoesting. Hij zag dat zijn missie was volbracht en besloot dit te accepteren.

Na de grote slag om de stad keerden de Power of Purple terug naar de thuisbasis van de Sons. Daar deden ze hun best om de rebellerende leden aan te wijzen, wat uiteindelijk goed verliep. Pan was tevreden over de bende die hij heeft opgericht, maar voelde dat het tijd was om een nieuw pad in te slaan met zijn opnieuw aangewakkerde liefde. Hij droeg het leiderschap van de Sons of Marech over aan Robart Stenchlak en trok samen met de Helden de stad uit, op weg naar Stibren. Wie weet wat voor avonturen ze daar gaan beleven..

View
De stilte voor de storm
weer geen seksverhaal

Midden in de nacht van de vierde dag van de eerste oogstmaand kwamen de jonge helden aan bij het gebouw in Bogin Zhog waar Bas gevangen zou worden gehouden. Alvyn gluurde voorzichtig door alle raampjes om te kijken wat ze binnen zouden aantreffen, maar Moryc moest daar niet van hebben. Hij opende de voordeur en er vloog direct een pijl langs zijn hoofd naar buiten. De bewoners van het pand hadden blijkbaar geen zin in bezoek. Bekomen van de schrik stormden ze naar binnen en maakte korte metten met de vier lieden die de hal bewaakten. Faaz’ grijsgekleurde en grijpgrage klauwen trokken nog voordat een stervende bewaker de grond raakte een ketting met een groene steen van zijn nek. De groep had direct allerlei wilde fantasieën over wat de ketting voor magische krachten zou hebben en er ontstond een verhitte discussie. Alvyn wist Faaz ervan te overtuigen dat het slimmer was om de ketting niet meteen om te doen, maar kon niet voorkomen dat Faaz daar erg boos over werd. De Dragonborn trok de groep even niet meer en besloot een ander deel van het gebouw te gaan verkennen. Op de eerste verdieping gluurde hij door een kiertje in een deur en zag twee figuren in de kamer staan. Overmoedig trok hij de deur open en stapte naar binnen.

Dit bleek niet de beste beslissing te zijn, maar gelukkig had Akke een bovennatuurlijk gevoel dat er iets aan de hand was en zij leidde de rest van de groep naar boven. Daar troffen ze het inmiddels bewusteloos geslagen lichaam van hun metgezel aan, dat aan de voeten lag van twee enorme minotaurussen. De drie sprongen er bovenop en wisten nipt een overwinning te behalen. Nadat ze een beetje waren uitgepuft doorzocht de weer verenigde groep de rest van het gebouw. Kleine Bas werd snel gevonden en bevrijd.

Aan de achterkant van werd een grot ontdekt. De groep schatte echter in dat ze hun missie hadden volbracht en lieten de grot en daarin gelegen afgrond voor wat het was. Bas werd veilig teruggebracht door Faaz en Alvyn, die op de terugweg hun conflict gelukkig konden oplossen. Tegelijkertijd trokken Akke en Moryc wederom naar de andere kant van de muur om Karkrov te genezen. Alles lukte en daarmee zijn de Sons of Marech zo goed als mogelijk voorbereid om de strijd aan te gaan met Oreenos en de Doden.

View
Gerommel in het Pantheon

Op de avond van de vierde dag van de eerste oogstmaand vroeg Lyssa of ze door Faaz Stonescale een boodschap mocht doorgeven. De ongelovigen in de groep voelden de brandende glorie van Lyssa en konden niet vasthouden aan devotie om haar aanzicht te weerstaan. De Dovdoka zei dat een van haar hogere volgelingen op weg was naar The Pit om de ‘problematische stad op te lossen’. Lyssa bedankt de groep voor hun bijdrage en adviseert ze om terug te keren naar de plek waar ze al eerder tegen Oreenos gevochten hebben.

Trouw aan hun geloof wordt het advies direct opgevolgd en het bleek uiteraard een goede tip te zijn. Op het plein vonden ze Daar, het vermiste nestgenootje van Faaz. Oreenos probeerde haar ontsnappingspoging nog te stoppen, maar bleek niet opgewassen tegen de snelle voeten van de vluchtende helden. In de schermutseling werd wel het bloed van de Rov bemachtigd, wat gebruikt kan worden om Karkrov te genezen.

Daarna ging de groep op zoek naar een Manticore want het maagzuur van dit beest is het tweede benodigde ingredient voor het medicijn. De Manticore werd gevonden in een grot halfhoog op de Slachtsteen en met dodelijke efficientie onschadelijk gemaakt. Alvyn voelde een aanwezigheid in een klein hoekje van de grot die hij al lang niet gevoeld had. Op een lagere richel zag en herkende hij een kleine schoen. Helaas liep het spoor daarna weer dood, maar misschien is er in de rest van de stad nog meer te vinden.

Bovenop de Slachtsteen werd de rustplaats van Gamra gevonden en zoals gewoonlijk werd de rust meteen verstoord. Kleine Alvyn werd op het skelet geworpen en de beschermende kristallen cirkel rond haar lichaam werd verbroken. De kristallen bleken te helpen tegen de invloed die Kallista uitoefent over Akke en misschien werkt het ook wel voor Pan. Er ontstond een discussie over de intenties van de Rov en de Mevn waarin steeds meer vermoed werd dat de Mevn misschien niet zo goedwillend zijn als de naieve helden hadden gedacht.

De kristallen werden afgegeven aan de edelsmid die toevallig nog wakker was. Hij was bereid om voor een kleine vergoeding twee amuletten te maken. Daarna trok de groep snel door naar Bogin Zhog, waar ze Bas gevangen wordt gehouden.

View
Return of the Dead

De derde dag van de eerste oogstmaand bleek voor Akke een intense dag te worden. Na een uitputtend gevecht met de Blauwe Bruten, waarbij de vrienden het eind van hun leven plotseling toch wel erg dichtbij zagen komen, werd besloten vroeg naar bed te gaan. De jonge Paladijn had echter andere plannen. Ze sloop naar de kamer van haar aanvoerder Pan en daar werd een vlam aangewakkerd waar zij allebei van dachten dat hij uitgedoofd was. Ze spraken over vergeten tijden en de man bezong met ontbloot bovenlichaam haar schoonheid en bewonderenswaardige devotie aan Marech. De zoete klanken van zijn stem, begeleid door de tonen van zijn lier, lieten Akke niet onberoerd en al snel werd het lied geïnterrumpeerd door de vleselijke lusten die daarbij gepaard gingen. Ookal was dit precies waar Pan op hoopte, toch twijfelde hij of het een verstandig idee was om verwikkeld te raken in een affaire met dit meisje dat hij blijkbaar al kende voor zijn dood en wederopstanding. Sinds hij wakker werd op het Slachtveld is zijn enige doel geweest om de stad waar hij van is gaan houden op te schonen en de afleiding van liefde is iets wat hem daarbij in de weg zou kunnen staan. Akke liet zich echter niet zo gemakkelijk tegenhouden en toen zij haar tuniek van zich af trok besefte Pan zich dat er geen enkele manier was waarop hij hier weerstand aan kon bieden. De fysieke opwinding die hij ervoer toen hij haar gespierde maar vrouwelijke torso voor zich zag ging gepaard met een vernieuwd gevoel van herinnering aan de tijd die zij eerder samen hadden doorgebracht. Pan trok het meisje tegen zich aan en met zijn andere hand streelde hij haar wang. Een diepe kus deed hen de grauwe omgeving van de kamer volledig vergeten en zij raakten samen in een dimensie die alleen voor hun toegankelijk was. Onder het toeziend oog van de God die zij allebei vereren bewogen zij hun lichamen steeds dichter naar elkaar toe, tot het niet mogelijk was dichter bij elkaar te komen. Akke scheurde de broek die Pan nog aan had van zijn lijf en schrok in plezier op toen ze zag dat hij klaar was voor haar. De twee lieten er geen gras meer over groeien en hun lichamen namen bezit van elkaar. Lange tijd later rolde Akke uitgeput van hem af, met een voldane glimlach op haar gezicht. Ze keek naar Pan die met gesloten ogen nog zwaar aan het ademen was. Het rijzen en dalen van zijn grijsgespierde borstkas vulde haar met vernieuwde opwinding en ze trok hem nogmaals naar zich toe. De nacht strekte zich voor hen uit en er leek geen eind te komen aan de intensiteit van hun aantrekkingskracht, zelfs toen ze in elkaar armen in slaap waren gevallen werden ze kort daarna weer wakker en begon het liefdesspel weer van voor af aan. Toen het toch ochtend begon te worden en hun lichamen wederom in elkaar verstrengeld waren vloog plotseling de deur van de kamer open en stond daar een snuivende Gnoll, een Dragonborn en een wezen dat eruit zag als een klein kind. Zowel Akke als Pan voelde geen schaamte voor de naaktheid en verbondenheid van hun lichamen en vanuit die positie stonden ze de ongenode gasten te woord. Zonder dat de binnendringers het doorhadden, drong Pan Akke ook nog een laatste keer binnen en bracht hen beiden tot een hoogtepunt.

Toen Moryc, Faaz en Alvyn de deur openden zagen ze dat zowel Pan als Akke een groot vergelijkbaar litteken op hun borst hebben. Allebei wisten ze niet precies meer hoe ze aan het litteken gekomen zijn, Pan kan zich slechts de laatste twee jaar herinneren. Moryc had eerder vergelijkbare littekens gezien, toen hij nog bij zijn clan was. De tovenares Kallista had de littekens toen aangebracht op een aantal andere Gnolls, die vervolgens niets anders konden doen dan haar gehoorzamen. Dit klopt ook met de ervaringen van Pan en Akke, die een intense pijn ervaren als ze bij Kallista in de buurt zijn.

Alvyn, Faaz en Moryc vonden het door deze littekens lastig om Pan nog te vertrouwen en besloten hem niet te vertellen wat zij achter de muur gingen doen. Toen ze daarnaar toe op weg waren liepen ze in Bogin Gug een aantal Doden tegen het lijf. Ze werden snel overmeesterd, maar bleken geen littekens te hebben.

Eenmaal achter de muur aangekomen werd een groot mysterie ontrafeld. Karkrov blijkt de bewaker te zijn van een gat in de grond, waar the Pit zijn naam van heeft gekregen. Dit gat is de gevangenis van de Rov die de eeuwenoude oorlog overleefd hebben. Ook ontmoette de groep Gaspard Thorboo, die zwaar gekarkrideerd en vergroeid met de muur een vriendschap met Karkrov heeft opgebouwd.

Kallista heeft de Rov Oreenos bevrijd uit deze gevangenis en sindsdien hebben zij samen de Doden opgericht. Tijdens deze ontsnapping heeft Oreenos Karkrov verwond en het dier is nog steeds niet genezen van deze wond. Gaspard heeft Daar erop uitgestuurd om hen te stoppen en vraagt nu aan de Steen of zij een geneesmiddel voor Karkrov willen gaan zoeken.

Gaspard bleek het reisverslag van ene Argana bij zich te hebben, maar slechts een enkele pagina daarvan wisten ze uit zijn versteende zak los te scheuren. Moryc en Akke bleven bij Gaspard en Karkrov, respectievelijk om delen van zijn grote kennis op te schrijven en om dicht bij de Kampioen van Marech te zijn.

Later die dag besloot de groep om te proberen de IJzereters te overtuigen zich aan te sluiten bij de Sons of Marech. Dit ging niet erg gemakkelijk, de IJzereters wilden in eerste instantie niet eens met de vertegenwoordigers praten. Na een achtervolging over de daken van de wijk wisten ze een IJzereter ervan te overtuigen te vertellen wat er speelt binnen de clan: het zoontje van de leider – Bas – is ontvoerd en wordt gevangen gehouden in Bogin Zhog. Als Bas gered wordt zijn de IJzereters vast bereid om een alliantie te bespreken met de Sons.

View
the Phantom Menace
Wie is Oorenos?

Op de eerste dag van de eerste oogstmaand slopen Akke, Alvyn en Daar naar een plein waar de leider van de Doden en een aanvoerder van de Blauwe Bruten elkaar zouden ontmoeten. Het liep uit op een gevecht dat de helden niet konden winnen, zelfs niet met de teruggekeerde Faaz en de nieuwe aanwinst Moryc Flamepaw. De heldhaftige Daar bleef achter op het slagveld om ervoor te zorgen dat de rest veilig kon wegkomen. Het laatste wat de vluchtende helden zagen was dat ze omringd werd door de Doden en hun leiders.

Moryc is een Gnoll uit het gebied ten oosten van Stibnal, zijn verblijf in the Pit is nog onbekend.

Na ternauwernood ontsnapt te zijn aan Oreenos, Kallista en Vorit keerde groep terug naar het hoofdkwartier van de Sons of Marech. Pan was benieuwd naar wat ze hadden ontdekt en vroeg vervolgens of de groep wilde helpen met het vergroten van de kracht van de Sons. Ook vroeg hij hun mening over Skriëtnaukt, een immigrant uit het noordoosten. Skriëtnaukt werd geaccepteerd door de Sons en Pan vroeg ook of Steen wilde kijken of ze konden ontdekken welke leden van de Sons zich tegen hun leider wilde keren. De helden zeiden dat ze dat gingen doen maar deden dat vervolgens niet.

De grote keuzemogelijkheid aan missies die moest worden uitgevoerd zorgde voor enig conflict binnen de groep. Uiteindelijk werd steeds besloten voor de missies die op korte termijn resultaat zouden opleveren en er werd geen plan bedacht voor de lange termijn. De missies waar voor werd gekozen werden gelukkig wel tot een goed einde gebracht en op de derde dag van de maand kon worden gezien dat het territorium van de Sons drie keer zo groot was geworden: de Rode Rovers en de Vuisten van Uranox sluiten zich aan bij de Sons of Marech.

De plannen van Oreenos, wie hij is en wat hij komt doen zijn nog onbekend.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.