Stibnal

the Phantom Menace

Wie is Oorenos?

Op de eerste dag van de eerste oogstmaand slopen Akke, Alvyn en Daar naar een plein waar de leider van de Doden en een aanvoerder van de Blauwe Bruten elkaar zouden ontmoeten. Het liep uit op een gevecht dat de helden niet konden winnen, zelfs niet met de teruggekeerde Faaz en de nieuwe aanwinst Moryc Flamepaw. De heldhaftige Daar bleef achter op het slagveld om ervoor te zorgen dat de rest veilig kon wegkomen. Het laatste wat de vluchtende helden zagen was dat ze omringd werd door de Doden en hun leiders.

Moryc is een Gnoll uit het gebied ten oosten van Stibnal, zijn verblijf in the Pit is nog onbekend.

Na ternauwernood ontsnapt te zijn aan Oreenos, Kallista en Vorit keerde groep terug naar het hoofdkwartier van de Sons of Marech. Pan was benieuwd naar wat ze hadden ontdekt en vroeg vervolgens of de groep wilde helpen met het vergroten van de kracht van de Sons. Ook vroeg hij hun mening over Skriëtnaukt, een immigrant uit het noordoosten. Skriëtnaukt werd geaccepteerd door de Sons en Pan vroeg ook of Steen wilde kijken of ze konden ontdekken welke leden van de Sons zich tegen hun leider wilde keren. De helden zeiden dat ze dat gingen doen maar deden dat vervolgens niet.

De grote keuzemogelijkheid aan missies die moest worden uitgevoerd zorgde voor enig conflict binnen de groep. Uiteindelijk werd steeds besloten voor de missies die op korte termijn resultaat zouden opleveren en er werd geen plan bedacht voor de lange termijn. De missies waar voor werd gekozen werden gelukkig wel tot een goed einde gebracht en op de derde dag van de maand kon worden gezien dat het territorium van de Sons drie keer zo groot was geworden: de Rode Rovers en de Vuisten van Uranox sluiten zich aan bij de Sons of Marech.

De plannen van Oreenos, wie hij is en wat hij komt doen zijn nog onbekend.

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.