Stibnal

Nieuwe Lieden

Akke werd lid van de tot op heden naamloze groep avonturiers en in ruil voor haar hulp werd ze mede-eigenaar van Steenpost. De drie hebben uit de documenten van de Techno-Alliantie opgemaakt dat er een grootschalige aanval op het fort zal plaatsvinden om voor eens en voor altijd af te rekenen met de drie lieden die hun al lange tijd in de weg staan.

De avonturiers doen hun uiterste best om de omgeving van Steenpost in paraatheid te brengen en het fort voor te bereiden op een belegering. Hierbij ontdekken ze dat een vreemd kind – hij noemde zichzelf een ‘ Child’ – een groep jongeren om zich heen had verzameld. Een woeste strijd brak uit waarbij een aantal van de jonge, onschuldige kinderen de dood vonden. Uiteindelijk bleek dat de leider van de groep de anderen had aangezet om hun ouders te vermoorden en ze los te trekken uit de maatschappij; wat hij hiermee wilde bereiken is nog niet duidelijk. Drie van de kinderen die de strijd wel overleefden besloten met de Faaz en Co. mee te gaan naar Steenpost. Een van hen, het meisje Cassi, werd geadopteerd door de suikerboer Rinus Zoetwater, de andere twee, Ragnar en Ana, werden leerlingen in het fort zelf.

De mijnwerkers uit de Gandir Steengroeve hoorden rare geluiden komen van achter de rotswand. De avonturiers gingen op onderzoek uit en ontdekten dat er een horde Kobolden binnen in de rots aan het tunnelen waren. De spelers verjaagden de Kobolden en bevrijden een aantal Bugbears die daar gevangen werden gehouden. Als dank voor hun inzet krijgen de jongens korting op het steen dat ze kopen in de groeve.

Op een gegeven moment kwam Brinn Mufasa aan bij Steenpost. Deze sobere man uit Noord-Stibnal was al ruime tijd op zoek naar Legana. Hij had het idee dat hij haar kon helpen om weer op de been te komen. Brinn bleek een capabele zwaardvechter en hielp Dayereth en Akke een lading marmer te verkrijgen. Daar vonden ze ook twee Krenshar puppies die ze meenamen naar Steenpost. Een van de puppies is inmiddels helaas overleden.

Om de aanval van de Techno-Alliantie af te slaan werden de nabije dorpjes gevraagd of zij een bijdrage konden leveren aan de verdediging van Steenpost. De dorpjes waren het fort en haar bewoners goedgezind en met een adequate verdedigingsmacht werd de aanval van de Techno-Alliantie goed tegengegaan. Door deze maatregelen was de krijgsmacht die uiteindelijk bij Steenpost aankwam slechts een klein deel van de soldaten die de Alliantie eigenlijk had willen inzetten.

De krijgers werden aangevoerd door drie mensen. Dat Grauwhart daar een van was was geen verassing, maar dat de verslagen Blauwvacht naast haar stond was opmerkelijk. Dit kwam door de aanwezigheid van de derde persoon; een Brokundi die Jesu bleek te heten. Deze necromancer maakte het gevecht een stuk moeilijker, omdat hij elke verslagen soldaat meteen weer herrees uit de dood.
Dayereth, Faaz en Akke besloten de drie leiders direct aan te vallen en Faaz wist Amidala van een van haar armen te ontdoen. Toen sloeg echter het noodlot toe. Jesu bleek krachtig genoeg om Dayereth te doden en ook hem uit de dood te herrijzen, waardoor Faaz de moeilijke beslissing moest nemen om met een krachtige aanval een einde te maken aan het bestaan van zijn goede vriend en metgezel.

Jesu kon er alleen maar om lachen en ontsnapte van het slagveld met een magische munt.

Amidala werd gevangen genomen en de rest van de soldaten van de Alliantie gaven zich over of vluchten weg. De Techno-Alliantie was verslagen.

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.