Stibnal

Het Vredesoverleg

Gehaaste beslissingen

Lyssa is vermoord. Brinns woorden raakten Faaz tot in het diepst van zijn hart. De Dragonborn zakte op de grond en de groep zag hem voor hun ogen veranderen. Een ongekende furie brandde in zijn ogen en Faaz, terwijl hij weer opstond, sprak een nieuwe toeweiding uit. Niet meer aan de Goden, maar aan zijn vrienden.

Helaas was de stad nog niet veilig. In de buurt van de gevangenis is een relatieve rust wedergekeerd nu Whaldeaus troepen die van Orswald hebben verdreven, maar in veel delen van de stad woedt de strijd nog ongetemperd door.

De helden gaan als eerst naar het Tweede en ontdekten daar dat niet Marech’s Zetel is ingestort, maar de Zherede Golidhi. Bij de Zetel lopen de avonturiers een groep van Orswald’s nieuwe, beter uitgeruste, stadswacht tegen het lijf. Ze weten dit eskader naar Smol Markt te sturen om daar tegen Whaldeau te vechten.

Vervolgens willen ze naar het Eerste, maar het ommuurde district is gesloten. De bewakers laten ze er niet langs, dus de groep gaat door naar hun huis in het Vierde. Ze nemen rustig de tijd om uit te rusten, maar worden de volgende dag weer ruw gewekt door de deurwaarders van de Gouden Wastafel. Het lijkt even op een conflict uit te lopen, maar Akke weet iedereen ervan te overtuigen dat de beste oplossing is om de hypotheek gewoon te betalen. Vervolgens gaan ze weer terug naar het eerste, om meer informatie te vinden over Orswald en Whaldeau. Ze ontmoeten een werknemer van Orswald, die ze vertelt dat hij met Whaldeau samen gaat komen in het Negende voor een vredesoverleg. Het overleg zal plaatsvinden bij het oudste huis van de stad.

De groep vergeet meteen dat er nog meer dingen te doen zijn in de stad en snelt naar het Negende. Ze zijn er ruim voor Orswald en Whaldeau aankomen en verstoppen zich op verschillende plekken rondom het huis. Alleen Faaz en Alvyn verstoppen zich binnen, wat toch de beste verstopplek lijkt te zijn.

Na enige tijd verschijnt eerst Orswald, met Raba, Sana, zijn Koloss en een aantal bewakers en even later ook Whaldeau met een groep gedomineerde Fomorians. De Koloss trekt om het huis heen en verdwijnt uit zicht. Ook een Fomorian splitst zich af van de groep.

De twee leiders spreken met elkaar, maar het klinkt alsof ze allebei tijd proberen te winnen. Even later horen de verstopte helden een korte schermutseling. Daarna verschijnt de Koloss weer in beeld en valt Whaldeau in zijn rug aan. Een groter gevecht begint nu en beide kanten voelen de kracht van de ander. Dat is het moment dat Moryc een grote vurige spreuk op de hele groep gooit. De rest van de helden springen in het strijdgewoel. Ze kiezen ervoor om Whaldeau te helpen en met hun hulp weten de Gnoom en zijn Fomorians de overhand te krijgen.

Orswald wordt gedood. Alvyn gebruikt zijn mind-control om Raba haar tweelingzus te laten vermoorden. Dan volgt een gesprek tussen de twee broers. Alvyn wil nog een laatste keer proberen om Whaldeau te overtuigen om zijn aanval op de stad te stoppen, maar vertelt niet dat er een grote strijdmacht van wildemannen aan komt.

Whaldeau is te ver heen. Hij keert Alvyn de rug toe en begint weg te lopen. Hij waarschuwt de groep nog eenmaal om hem niet in de weg te staan.

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.