Stibnal

Het begin van het avontuur

Het verhaal begon door een toevallige samenloop van omstandigheden in de Second Planting van 1793 IZ.

Dayereth hielp zijn zusje Legana ontsnappen uit Dandanan, waar Legana gekozen was om Orakel te worden. Hun vader wilde haar niet laten gaan, maar Dayereth koos voor het welzijn van zijn zus boven de wil van hun vader. Ze vluchtten naar het buurland Stibnal, maar al snel werden ze daar gevangen genomen door een organisatie die probeerde magie uit te roeien: de Techno-Alliantie.

Tegelijkertijd was het moment daar voor Faaz Stonescale in Dan Zovori om het overgangsritueel tot volwassen Dragonborn te volbrengen. Tijdens dit ritueel kreeg hij een eerste visioen van de Dovdoka Lyssa, die hem voor een moeilijke keus stelde. Wat zij van hem vroeg zou betekenen dat hij tegen de wens van zijn volk in zou gaan en waarschijnlijk een goede vriendin, zijn nestgenootje Daar, zou kwijtraken. Faaz’ geloof en vertrouwen in Lyssa bleek sterker dan zijn banden met zijn ras en hij besloot haar te volgen. Hij werd geexcommuniceerd en trok Stibnal in. Lyssa bracht hem de boodschap dat hij zich gevangen moest laten nemen door de Techno-Alliantie en dat hij daar een aantal mensen zou ontmoeten met wie hij grootse dingen zou doen.

Dit bracht Faaz en Dayereth naast elkaar in een celkamer in het fort Hartehal. Nadat ze uitgebroken waren vochten zij samen de eerste gevechten tegen de Techno-Alliantie en uiteindelijk hielpen ze ook een aantal andere gevangenen, Podriek, Vallend Blad en het Karkride Hert, ontsnappen uit de klauwen van de Alliantie.

De eerste weken van hun samenwerkingsverband stonden in het teken van het bevrijden van Legana, die nog steeds gevangen werd gehouden. Zoekende naar aanwijzingen kwamen de twee avonturiers een mysterieuze puzzeltempel tegen, waar ze een aantal uitdagende puzzels oplosten om uiteindelijk alleen een naam te vinden: Sam.

Na een niet geringe tijd wisten ze de locatie te vinden waar Legana vastgehouden werd, in een laboratorium in Klein-Trafelt. Samen met een vrouw die zij onderweg ontmoet hadden, de warden Amidala wisten ze haar te bevrijden. Legana is in haar gevangenschap zwaar mishandeld en de onderzoekers van de Alliantie hebben haar beide benen en een van haar armen geamputeerd.

De groep had een onderkomen nodig waar Legana kon herstellen en dit vonden ze in een verwaarloosd fort dat tegen een rotswand aangebouwd is. De oorspronkelijke eigenaar van het fort, Ton Lipoc, had de jongens om hulp gevraagd bij het oplossen van een moordzaak. Ze ontdekten echter dat de edelman zelf de moord had gepleegd en iemand anders ervoor wilde laten opdraaien. Lipoc werd zonder pardon geexecuteerd en als dank voor het ontaarden van de waarheid werd het fort Steenpost aan Dayereth en Faaz geschonken.

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.