Stibnal

Een kleine verrassing

De Power of Purple is aangekomen in Stibren en is meteen aan het werk gegaan. Pan heeft ontdekt waar Orswald Stiberborn woont en de groep besluit in zijn huis in het Eerste in te breken. Ze wisten alle bewakers met hulp van Alvyn slim te ontwijken. Eenmaal binnen vonden ze een dagboek waarin Orswald zijn leven gedetailleerd heeft bijgehouden. Zo ontdekten de helden dat hij twee mensen vermoord heeft: Joseph Pentorum, ook bekend als Purperklauw en Norola Witnagel.

Alvyn kreeg vervolgens een klein briefje in zijn hand gedrukt, waarin hem verzocht werd om naar de Smol Markt te gaan. Zijn metgezellen mochten mee, maar alleen als Alvyn ze onder controle kon houden.

Smol Markt bleek een kleine markt te zijn die dient als verzamelplaats voor allerlei minderheden in de stad. Ze zagen Gnomes, Halflings, Dwergen en andere minder bekende rassen. Het briefje leidde ze naar een ondergrondse tunnel, waar de Power of Purple in het donker tegen een enorme gestalte aanliepen. Met wat meer licht herkenden Alvyn de grauwe, bleke huid van een Fomorian en hij werd overvallen door angst. Faaz en Moryc begrepen de paniek van Alvyn niet helemaal en Moryc gedroeg zich zoals hij altijd doet. Al snel bleek dat een kleine Gnoom, Whaldeau, de fomorian compleet onder zijn controle had. Whaldeau is het broertje van Alvyn, maar inmiddels ook de leider van de ondergrondse bende die opkomt voor de minderheden in de stad.

Moryc bleef stoer doen, dus die kreeg een opdonder van de Fomorian.

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.