Stibnal

De slag om the Pit

Het moment was eindelijk daar. De strijdmachten van Oreenos en die van de Sons of Marech stonden tegenover elkaar. De eerste paar dagen waren de twee legers goed aan elkaar gewaagd en beide kanten verloren veel manschappen. Als er bij een schermutseling aanvoerders aanwezig waren dan werd de strijd meteen heftiger. Uiteindelijk wist de Power of Purple – de nieuwe naam van de groep helden – de Doden steeds verder terug te dringen. Dit probeerden ze zo snel mogelijk te doen, want de naderende Engel toonde voor niemand compassie: de enkele eenheid die niet op tijd was weggevlucht werd genadeloos verwoest.

Nadat beide legers vrijwel helemaal waren uitgeput begon het laatste gevecht, de strijd tussen de helden van Steenpost en Oreenos en zijn metgezellen. De wijk waar dit gevecht zou plaatsvinden was in eerste instantie stil en verlaten. De vier gingen op zoek naar hun tegenstander en verspreidden zich over de kaart. Oreenos en zijn soldaten hoopten hier al op en sloten de verdeelde avonturiers zo goed als mogelijk in. Toch werd al snel duidelijk dat de normale krijgers van de Doden niet opgewassen waren tegen de krachten van Moryc en companen. Toen uiteindelijk alleen de leiders van de twee facties nog tegenover elkaar stonden voelden zij alleen een grote schok en ontploffing en de gebouwen om hen heen stortten in elkaar. De Engel had het strijdtoneel betreden.

De strijd werd duidelijk urgenter toen duidelijk werd dat de Engel zijn zoektoch naar Oreenos bijna had volbracht en Alvyn zette een krachtig offensief op tegen de Rov. Deze werd van het slagveld weggeslingerd en sloeg hard tegen de grond.

Terwijl de Engel steeds dichter naderde kwam ook Karkrov weer terug. Hij had Gaspard Thorboo opgehaald en samen sprongen zij in de strijd. Karkrov’s doel was duidelijk: hij was hier om Oreenos terug te halen naar zijn gevangenis. Tussen hem en de Dovdoka stond alleen nog Vorit, maar die werd met een enkele beet van zijn bovenlichaam ontdaan. Tegelijkertijd zag Faaz een opening in de verdediging van Kallista en haalde direct uit met zijn zwaard. Het hoofd van de duistere tovenares rolde over de grond, terwijl Faaz in een flits naast Oreenos verscheen. De Dragonborn viel aan en sloeg de gevloerde godheid naar achter, recht in de muil van Karkrov.

De bewaker had zijn prijs en sleepte hem snel terug naar het gat in de grond. De Engel nam dit waar en stopte zijn verwoesting. Hij zag dat zijn missie was volbracht en besloot dit te accepteren.

Na de grote slag om de stad keerden de Power of Purple terug naar de thuisbasis van de Sons. Daar deden ze hun best om de rebellerende leden aan te wijzen, wat uiteindelijk goed verliep. Pan was tevreden over de bende die hij heeft opgericht, maar voelde dat het tijd was om een nieuw pad in te slaan met zijn opnieuw aangewakkerde liefde. Hij droeg het leiderschap van de Sons of Marech over aan Robart Stenchlak en trok samen met de Helden de stad uit, op weg naar Stibren. Wie weet wat voor avonturen ze daar gaan beleven..

Comments

Pankteinor Pankteinor

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.